Technická data
** Oldferror ** jiriS **Příznivcům starších aut:          Koště Anny Šochové      Kvalitní voda v Karlovarském kraji
        Zajímavé weby:           VW oldies club             Zajímavé počtení i rady                      Voda s dovozem zdarma         
     HLAVNÍ STRÁNKA                                                      KONTAKT               
     PÍSKAČ -technický popis -návod k použití -návod-instalace -zkušenosti           -fotogalerie         
     TRIPLINK -technický popis-návod-instalace
Technická data PÍSKAČ
Řídící obvod ATtiny13
Velikost programu 946 byte
Pracovní kmitočet 19,45 kHz
Režim práce přerušovaný, 5 programů činnosti
Kódování 8 bitové slovo podle stavu jednotlivých bitů 0-255
Doba zvuku/mezery (podle hodnoty bitu) 0,75s/1,25s
Průměrná doba "přehrání" slova 8s (6-10s podle poměru stavu bitů)
Možnost blokování, blokovací napětí ano (typ pro montáž do auta), 12V
Buzení akustického měniče spínací režim
Napájení 12V nebo síťový adaptér
Spotřeba (12V, stav pískání/klid) 120mA/7mA (v tabulce pro jednotlivé programy)Přehled programů
ProgramIndikace Průměrná spotřeba
Číslo a název Počet zacvakání24hodtýden
0 -Tichý režim9 cvaknutí0,17Ah1,18Ah
1 -Stálý běh 1 cvaknutí1,22Ah8,57Ah
2 -Přerušovaný běh 2 cvaknutí0,43Ah3,00Ah
3 -Stálý běh,->Přerušovaný 3 cvaknutí 0,45Ah3,11Ah
4 -Stálý běh,-> Přerušovaný,-> Tichý režim 4 cvaknutí0,25Ah1,77Ah *
5 -Tichý režim,-> Stálý běh, -> Přerušovaný,-> Tichý režim 5 cvaknutí0,25Ah1,77Ah *
*výpočet platí pro proběhnutí programu 1x za 24hod každý denPopis jednotlivých programů:
0 - TICHÝ REŽIM je programové vypnutí, kdy je pískač napájený, ale nevydává žádný zvuk.

         V tomto stavu setrvá, dokud není stisknuté tlačítko (vydá 9 zacvakání).
         Pokud není následně změněn program, pískač se opět vypne.
         Blokování nemá na chování pískače vliv. Pokud je aktivní, nelze program změnit.

1 - STÁLÝ BĚH- pískač pracuje nepřetržitě, po proběhnutí všech kombinací se vše opakuje od začátku.

         Pokud se nevypne napájení nebo nezmění program.
         Blokování činnost přeruší, po ukončení blokování se opět program spustí.

2 - PŘERUŠOVANÝ BĚH- pískač pracuje v několika fázích:
        fáze 1 -program generuje cca 2min 18s pauzu (vypnutý stav)
        fáze 2 -následuje proběhnutí 5 x kombinace (cca 30s pískání)
                           posloupnost fáze 1 a 2 se opakuje 10x (to trvá cca 29min).
        fáze 3 -následuje proběhnutí 18 x slovo (cca 2min 27s pískání).
                           po fázi 3 následuje fáze 1, činnost se opakuje stále dokola.

        Blokování, stisk tlačítka nebo vypnutí program přeruší, opětovné spuštění začíná vždy fází 1

3 - STÁLÝ BĚH--> PŘERUŠOVANÝ - kombinace programu 1 a 2. Stálý běh je ukončen po cca 29min.
             Činnost se změní na přerušovaný běh (program 2). Tato část se opakuje stále dokola.

        Blokování, stisk tlačítka nebo vypnutí program přeruší. Opětovné spuštění začíná vždy od počátku.

4 - STÁLÝ BĚH--> PŘERUŠOVANÝ BĚH--> TICHÝ REŽIM - program 3, doplněný o vypnutí.
             Celý program trvá cca 331min, potom přejde pískač do klidu.
            Opětovné spuštění programu je možné pouze vypnutím a zapnutím napájení nebo stiskem tlačítka.
          Blokování činnost přeruší, po ukončení blokování se program spustí vždy od začátku.
5 - TICHÝ REŽIM--> STÁLÝ BĚH--> PŘERUŠOVANÝ BĚH--> TICHÝ REŽIM
             - cca 30min je pískač v tichém režimu, následuje stejný běh jako u programu 4.
             Celková doba běhu i s úvodní čekací dobou je cca 361 min.
             Blokování i opětovné spuštění jsou totožné jako u programu 4.

Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení je prováděn program, který byl navolen a prováděn.
Pokud je v činnosti blokování, pískač je v tichém režimu, nelze zkontrolovat ani zvolit jiný program.
Program se začne vykonávat od začátku vždy, když byl přerušen:
  • pokud došlo k vypnutí (na 5-20s) a opětovnému zapnutí napájení
  • bylo ukončeno blokování
  • bylo stisknuté tlačítko (kontrola programu) a nebyla provedena změna programu
  • byl změněn program
Schéma pískače: