** Oldferror ** jiriS **Příznivcům starších aut:          Koště Anny Šochové      Kvalitní voda v Karlovarském kraji
        Zajímavé weby:           VW oldies club             Zajímavé počtení i rady                      Voda s dovozem zdarma         
     HLAVNÍ STRÁNKA                                                      KONTAKT               
     PÍSKAČ -technický popis -návod k použití -návod-instalace -zkušenosti           -fotogalerie         
     TRIPLINK -technický popis-návod-instalace

Návod k použití

Pískač je elektronické zařízení, před vlastním použitím věnujte prosím trochu času na přečtení poučení o instalaci a vlastním použití pískače.

Ovládání pískače

Zapněte napájení zasunutím adaptéru do sítě (síťová varianta) nebo zástrčky do zásuvky zapalovače (automobilová varianta). Pískač je připraven k použití. Pokud je navolený program, pískač jej začne sám vykonávat. Program zjistíte kontrolou čísla programu.

Tichý režim:

Stiskněte tlačítko na cca 1,5-2s. Pískač změní program na TICHÝ REŽIM. Změna programu se projeví 9x zacvakáním a následným krátkým zavrčením. Nyní je pískač vypnutý programově.

Kontrola čísla programu:

Stisk tlačítka krátký: běžící program se přeruší, pískač zacvaká podle čísla programu (tabulka Přehled jednotlivých programů v technickém popisu). Pokud nedojde k dalšímu stisku tlačítka, po cca 7,5s se pískač vrátí k původně nastavenému programu. VŽDY jej začne vykonávat od začátku. Toto platí u všech programů.

Volba programu:

Krok 1:stiskněte krátce tlačítko
Krok 2:pískač zacvaká 1,2,3,4,5x nebo 9x, podle navoleného programu (viz tabulka)
Krok 3:pískač čeká cca 7,5s na další stisk tlačítka
Krok 4:stiskněte krátce tlačítko během čekací doby 7,5s
pokud dojde během čekací doby ke stisku tlačítka, následuje Krok 2pokud během čekací doby nedošlo ke stisku tlačítka, následuje Krok 6
Krok 6:pískač zapíše navolený program do paměti a krátce zavrčí jako potvrzení
Krok 7:pískač začne provádět zvolený program od začátku


Pokud byl původní program 5 nebo stav VYPNUTO, následuje program číslem 1.
Pískač začne vykonávat zadaný program od začátku.

Pozor- pokud dojde k vypnutí napájení v době čekání na stisk tlačítka při změně programu, může se stát, že se naprogramuje náhodné číslo programu. Pokud je to možné, po zapnutí pískače pro jistotu zkontrolujte zvolený program.

Algoritmus průběhu volby programu
Pro zjednodušení není v algoritmu zobrazeno ošetření dlouhého stisku tlačítka a následné vypnutí programu.