** Oldferror ** jiriS **Příznivcům starších aut:          Koště Anny Šochové      Kvalitní voda v Karlovarském kraji
        Zajímavé weby:           VW oldies club             Zajímavé počtení i rady                      Voda s dovozem zdarma         
     HLAVNÍ STRÁNKA                                                      KONTAKT               
     PÍSKAČ -technický popis -návod k použití -návod-instalace -zkušenosti           -fotogalerie         
     TRIPLINK -technický popis-návod-instalace

Instalace do automobilu:

Instalaci provádějte vždy při vypnutém zapalování, pracujte opatrně a pečlivě.
Poškození stávající instalace vozu může způsobit poruchu vozu nebo některých jeho funkcí!
Spoje musí být kvalitní, přístroj napájí přímo směrové žárovky.
V případě připojení vozíku to je celkem 45-50W příkon, to znamená, že spojem může procházet více než 4A a při rozsvěcení žárovek několikanásobně víc!
Pokud není možné použít fastony, vhodné jsou samořezné rychlospojky. !! Tzv."kroutilovy spoje" jsou nevhodné !!
Vlastní spoj musí být chráněn vhodnou izolací před dotykem živé části na kostru, spoje musí být pevné a původní kabeláž nepoškozená.
Montáž by měl provádět pouze odborník.


Postup při instalaci:

 • najděte přípojné body pro připojení:
  • kostry (připojuje se modrý kabel triplinku)
  • +12V po zapnutí zapalování (připojuje se červený kabel triplinku; často lze nalézt na rozvodné desce volný konektor, potom lze použít faston)
  • kabely pro levou a pravou stranu směrových světel, označte si je (připojují se žluté kabely triplinku)
 • vypněte zapalování, případně odpojte i akumulátor
 • připojte modrý kabel ke kostře vozu, červený kabel na +12V (viz schéma)
 • propojte jeden žlutý kabel s levými, druhý s pravými směrovými světly (na pořadí nezáleží)
 • spoje překontrolujte, zaizolujte, zajistěte proti mechanickému namáhání
 • opatrně spojte triplink s nainstalovanou kabeláží- nepoužívejte násilí, aby se konektory mechanicky nepoškodily
 • zasuňte pojistku do pouzdra a zakrytujte
 • triplink mechanicky upevněte tak, aby nebyly kabely mechanicky namáhány napínnáním nebo lámáním a aby nemohlo dojít k poškození například otáčením volantu

Tím je montáž ukončena a triplink je připraven k použití. Pokud byla instalace provedena správně, jeho přítomnost se projevuje pouze způsobem uvedeným v popisu funkce.