** Oldferror ** jiriS **Příznivcům starších aut:          Koště Anny Šochové      Kvalitní voda v Karlovarském kraji
        Zajímavé weby:           VW oldies club             Zajímavé počtení i rady                      Voda s dovozem zdarma         
     HLAVNÍ STRÁNKA                                                      KONTAKT               
     PÍSKAČ -technický popis -návod k použití -návod-instalace -zkušenosti           -fotogalerie         
     TRIPLINK -technický popis-návod-instalace


Upozornění:
Zařízení není nijak certifikováno, použití je na vlastní nebezpečí každého uživatele.
Před použitím si vždy přečtěte poučení o použití pískače. Nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům.
Nepoužívejte ve vlhku nebo mokru.
V případě použití elektrické přípojky musí elektroinstalace odpovídat platným normám.
Nepoužívejte a nepokládejte zařízení v místech s nebezpečím výbuchu nebo požáru.
Nepokládejte na kovové předměty, podložky a jiné.
Nikdy nepoužívejte aktivně v místnosti, kde pobývají lidé.
Neinstalujte tak, aby akustický signál vyzařoval přímo na domácí zvířata.
Nestrhávejte gumovou izolaci. Netahejte za vodiče silou. Neinstalujte zařízení, pokud je zapnuté napájení.

Při aktivní činnosti se ozývá z reproduktoru na začátku a konci pískací doby lupnutí. Nejedná se o závadu, ale důsledek silného vybuzení reproduktoru. Lupnutí je další rušivý faktor pro hlodavce.
Někdy se může projevit slyšitelné pískání o nižším kmitočtu, než je pracovní. Je to způsobeno mechanickými vlastnostmi pískače. Nejedná se o závadu.

Schematický nákres ukazuje základní části pískače

Vlastní knstrukci tvoří tělo reproduktoru, na kterém je umístěn plošný spoj s ovládacím tlačítkem. Napájecí kabel je podle provedení:

 • - s konektorem do zapalovače v automobilu
 • - se síťovým adaptérem

Obě varianty jsou jinak shodné, instalace jednoduchá. Spočívá ve vhodném umístění pískače, připojení napájení a ve volbě vhodného programu. Umístění pískače- pro vyzáření zvuku do chráněného prostoru je nutné, aby vyzařovací část směřovala do prostoru, aby nebyla ničím přikrytá. Pískač je možné jen volně položit. Pokud chceme pískač umístit pevně, lze jej přišroubovat pomocí tří volných otvorů v reproduktoru.
Ve fotogalerii je několik ukázek umístění.

Nákres pískače pro vestavbu do automobilu


Provedení je odlišné v části připojení napájení, ovládání a blokování. Věnujte pozornost umístění pískače, předpokládané místo je pod palubní deskou automobilu. Je nutné se vyvarovat toho, aby nebyly kabely jak stávající, tak od pískače, mechanicky namáhány, aby nemohlo dojít k jejich prodření např. pohybem tyče volantu apod.. Reproduktor vždy upevněte, aby se volně nepohyboval a nemohl tak způsobit závadu na instalaci vozu.
Vlastní připojení je jednoduché:

 • -při instalaci nezapínejte zapalování vozu, postupujte opatrně- i náhodný zkrat vodičů instalovaných v automobilu může způsobit velkou škodu, stejně tak přetržení nebo vysunutí kabelu v instalaci
 • -pro rozdílnou konstrukci elektroinstalace u různých automobilů nelze uvést podrobný návod pro instalaci
 • -je možné, že nepůjde využít fastony a bude nutné připojit kablíky jiným způsobem. V tom případě musí spoje být kvalitní, správně zaizolované proti zkratu. Připojení by měl dělat člověk, který má správnou kvalifikaci.
 • -rozpojte pojistkové pouzdro a vyjměte pojistku
 • -kabel se širokým fastonem připojte na kostru vozu (často bývá věnec s nožovými kontakty pod palubní deskou k dispozici)
 • -kabel s úzkým fastonem s pojistkovým pouzdrem připojte na nožový kontakt, kde je přítomné stálé palubní napětí +12V
 • -kabel s úzkým fastonem s označením "Blokování" připojte na kontakt s napětím +12V přítomným po zapnutí zapalování
 • -vložte pojistku do pouzdra
 • -vyzkoušejte funkčnost pískače (v oddíle kontrola a nastavení programu)
 • -pokud pískač reaguje správně, vyzkoušejte blokování (po zapnutí zapalování nejde nastavit ani zkontrolovat program, nastavený program neběží)
Instalace talčítka
 • -do panelu vyřízněte otvor pro rámeček tlačítka
 • -rámeček zasuňte do otvoru zepředu (je vhodné jej zafixovat kapkou lepidla)
 • -tělo tlačítka s LED diodou zasuňte do rámečku, až se d rámečku zacvakne. Musí to jít lehce, bez použití síly. Tím je instalace dokončena.
Pro použití pískače v automobilu jsou vhodné zejména programy 4 a 5, protože se program po určité době vypne a nehrozí tak vybití akumulátoru.
Podle mých zkušeností myši hledají v automobilech potravu a ochranu spíše na podzim, kdy teploty klesají k bodu mrazu. Proto je možné přes léto pískač vypnout.